Talentontwikkeling begint met bewustwording van je eigen Talenten, je gedrag en je voorkeursstijl van reageren. Dit wordt steeds belangrijker in deze snel veranderende wereld. Want wanneer je zicht hebt  op je eigen potentieel aan Talenten en je weet deze goed te richten, dan zal het je ook lukken om echt je eigen pad te volgen. Hiervoor werk ik graag met het Talentenspel. Het helpt je bij het maken van keuzes in je (werk) leven en bij koersveranderingen om zo opnieuw leiding te nemen over jouw leven.

In vier stappen naar een effectieve, sprankelende inzet van Talent !

Als je je Talenten goed inzet, komt dit ook  je eigenwaarde ten goede en je toegevoegde waarde voor je relaties en je omgeving. Natuurlijk vraagt dit ook moed. Want soms blijven vaste structuren, systemen en verworven rechten leidend voor hetgeen je doet. Durf om te veranderen, anders te kijken naar je werk en te vertrouwen op je eigen (levens) weg. Je krijgt meer kleur op de wang en je gaat doen waar je echt goed in bent. Je wordt steeds meer jezelf, gelukkig maar, want er zijn al genoeg anderen.


De vier stappen naar een effectief en sprankelend (werk)leven

  1. Je brengt je TALENTEN in kaart. Je krijgt helder zicht op deze Talenten en hoe zij afzonderlijk en in samenhang tot elkaar jou ondersteunen en versterken. Een feest van herkenning om van hieruit bezield richting te kunnen gaan geven aan eigen (werk) leven.
  2. Je gaat REGIE en verantwoordelijkheid nemen om je eigen weg te durven gaan. Dit vraagt moed en bezinning.
  3. Je gaat dit vervolgens omzetten in een concreet plan om tot je CREATIE te komen. Je gaat een concreet en helder beeld vormen van de te creëren werkelijkheid. Dit beeld maak je zichtbaar en herkenbaar voor de buitenwereld.
  4. Je ontwikkelt gevoel voor de ware LEVENSKUNST in dienstbare relatie tot je omgeving. Je creëert je eigen Way of Wonders.

Meer weten?

Neem dan contact met mij op

Contact

 

Talentontwikkeling begint met bewustwording van je eigen Talenten, je gedrag en je voorkeursstijl van reageren. Dit wordt steeds belangrijker in deze snel veranderende wereld. Want wanneer je zicht hebt  op je eigen potentieel aan Talenten en je weet deze goed te richten, dan zal het je ook lukken om echt je eigen pad te volgen. Hiervoor werk ik graag met het Talentenspel. Het helpt je bij het maken van keuzes in je (werk) leven en bij koersveranderingen om zo opnieuw leiding te nemen over jouw leven.

In vier stappen naar een effectieve, sprankelende inzet van Talent !

Als je je Talenten goed inzet, komt dit ook  je eigenwaarde ten goede en je toegevoegde waarde voor je relaties en je omgeving. Natuurlijk vraagt dit ook moed. Want soms blijven vaste structuren, systemen en verworven rechten leidend voor hetgeen je doet. Durf om te veranderen, anders te kijken naar je werk en te vertrouwen op je eigen (levens) weg. Je krijgt meer kleur op de wang en je gaat doen waar je echt goed in bent. Je wordt steeds meer jezelf, gelukkig maar, want er zijn al genoeg anderen.


De vier stappen naar een effectief en sprankelend (werk)leven

  1. Je brengt je TALENTEN in kaart. Je krijgt helder zicht op deze Talenten en hoe zij afzonderlijk en in samenhang tot elkaar jou ondersteunen en versterken. Een feest van herkenning om van hieruit bezield richting te kunnen gaan geven aan eigen (werk) leven.
  2. Je gaat REGIE en verantwoordelijkheid nemen om je eigen weg te durven gaan. Dit vraagt moed en bezinning.
  3. Je gaat dit vervolgens omzetten in een concreet plan om tot je CREATIE te komen. Je gaat een concreet en helder beeld vormen van de te creëren werkelijkheid. Dit beeld maak je zichtbaar en herkenbaar voor de buitenwereld.
  4. Je ontwikkelt gevoel voor de ware LEVENSKUNST in dienstbare relatie tot je omgeving. Je creëert je eigen Way of Wonders.

Meer weten?

Neem dan contact met mij op

Contact

 
Top