In drie stappen naar een effectieve, sprankelende inzet van Talent voor je organisatie, team, leidinggevenden en medewerkers

Bewustwording van je eigen Talenten, gedrag en voorkeursstijl wordt steeds belangrijker in deze snel veranderende wereld. Heb je zicht op je eigen potentieel aan Talenten en weet je deze goed te richten, dan zal het je lukken om echt je eigen pad te volgen. Dit wordt ook wel eigen Talent management genoemd.

Om zo effectief en gelukkig te kunnen zijn. Dit komt je eigenwaarde ten goede en je toegevoegde waarde voor je relaties en je omgeving. Dit is zeker ook van toepassing in je werkleven. Dit vraagt ook moed, want soms blijven vaste structuren, systemen en verworven rechten leidend voor hetgeen je doet. Durf om te veranderen, anders te kijken naar je werk en te vertrouwen op je eigen (levens) weg. Je krijgt meer kleur op de wang en en je gaat doen waar je echt goed in bent. Je wordt steeds meer jezelf, gelukkig maar, want er zijn al genoeg anderen.


De drie stappen naar een effectief en sprankelend (werk)leven

  1. FEEST VAN HERKENNING. Je brengt jouw unieke TALENTEN in kaart. Je krijgt helder zicht op deze Talenten en hoe zij afzonderlijk en in samenhang tot elkaar jou ondersteunen en versterken. Een feest van herkenning om van hieruit bezield richting te kunnen gaan geven aan eigen (werk) leven.
  2. MOED EN BEZINNING. Nu ga je, met je Talenten, REGIE en verantwoordelijkheid nemen om je eigen weg te durven gaan. Dit vraagt moed en bezinning.
  3. WORDEN WIE JE BENT. Wanneer je Talent en Regie hebt weten te combineren is een basis gelegd om tot je CREATIE te komen. Je gaat een concreet en helder beeld vormen van de te creëren werkelijkheid. Dit beeld maak je zichtbaar en herkenbaar voor de buitenwereld. Je leert beter afstemmen op je omgeving, waardoor je inzet effectief en gedragen wordt. Je gaat doen waar je goed in bent, gesteund door je onuitputtelijke bron van talenten. Je creëert je eigen Way of Wonders.

Meer weten?

Neem dan contact met mij op

Contact

 

In drie stappen naar een effectieve, sprankelende inzet van Talent voor je organisatie, team, leidinggevenden en medewerkers

Bewustwording van je eigen Talenten, gedrag en voorkeursstijl wordt steeds belangrijker in deze snel veranderende wereld. Heb je zicht op je eigen potentieel aan Talenten en weet je deze goed te richten, dan zal het je lukken om echt je eigen pad te volgen. Dit wordt ook wel eigen Talent management genoemd.

Om zo effectief en gelukkig te kunnen zijn. Dit komt je eigenwaarde ten goede en je toegevoegde waarde voor je relaties en je omgeving. Dit is zeker ook van toepassing in je werkleven. Dit vraagt ook moed, want soms blijven vaste structuren, systemen en verworven rechten leidend voor hetgeen je doet. Durf om te veranderen, anders te kijken naar je werk en te vertrouwen op je eigen (levens) weg. Je krijgt meer kleur op de wang en en je gaat doen waar je echt goed in bent. Je wordt steeds meer jezelf, gelukkig maar, want er zijn al genoeg anderen.


De drie stappen naar een effectief en sprankelend (werk)leven

  1. FEEST VAN HERKENNING. Je brengt jouw unieke TALENTEN in kaart. Je krijgt helder zicht op deze Talenten en hoe zij afzonderlijk en in samenhang tot elkaar jou ondersteunen en versterken. Een feest van herkenning om van hieruit bezield richting te kunnen gaan geven aan eigen (werk) leven.
  2. MOED EN BEZINNING. Nu ga je, met je Talenten, REGIE en verantwoordelijkheid nemen om je eigen weg te durven gaan. Dit vraagt moed en bezinning.
  3. WORDEN WIE JE BENT. Wanneer je Talent en Regie hebt weten te combineren is een basis gelegd om tot je CREATIE te komen. Je gaat een concreet en helder beeld vormen van de te creëren werkelijkheid. Dit beeld maak je zichtbaar en herkenbaar voor de buitenwereld. Je leert beter afstemmen op je omgeving, waardoor je inzet effectief en gedragen wordt. Je gaat doen waar je goed in bent, gesteund door je onuitputtelijke bron van talenten. Je creëert je eigen Way of Wonders.

Meer weten?

Neem dan contact met mij op

Contact

 
Top