Naar een natuurlijke inzet van Talenten.

Bewustwording van je eigen Talenten wordt steeds belangrijker in deze snel veranderende wereld. Heb je zicht op je Talenten en weet je deze goed te richten, dan zal het je beter lukken om echt je eigen pad te volgen.

Dit vraagt ook moed, want soms blijven vaste structuren, systemen en verworven rechten leidend voor hetgeen je doet. En durf om te veranderen, anders te kijken naar je werk en te vertrouwen op je eigen (levens) weg. Je krijgt meer kleur op de wang en en je gaat doen waar je echt goed in bent. Je wordt steeds meer jezelf, gelukkig maar, want er zijn al genoeg anderen.


De drie stappen:

  1. Je brengt jouw unieke TALENTEN in kaart. Je krijgt helder zicht op deze Talenten en hoe zij afzonderlijk en in samenhang tot elkaar jou ondersteunen en versterken. Een feest van herkenning om van hieruit bezield richting te kunnen gaan geven aan eigen (werk) leven.
  2. Nu ga je, met je Talenten, REGIE en verantwoordelijkheid nemen om je eigen weg te durven gaan.
  3. Wanneer je Talent en Regie hebt weten te combineren is een basis gelegd om tot je CREATIE te komen. Je gaat een concreet en helder beeld vormen van de te creëren werkelijkheid.  een nieuwe wereld ligt voor je open…………..

Meer weten?

Neem dan contact met mij op

Contact

 

Naar een natuurlijke inzet van Talenten.

Bewustwording van je eigen Talenten wordt steeds belangrijker in deze snel veranderende wereld. Heb je zicht op je Talenten en weet je deze goed te richten, dan zal het je beter lukken om echt je eigen pad te volgen.

Dit vraagt ook moed, want soms blijven vaste structuren, systemen en verworven rechten leidend voor hetgeen je doet. En durf om te veranderen, anders te kijken naar je werk en te vertrouwen op je eigen (levens) weg. Je krijgt meer kleur op de wang en en je gaat doen waar je echt goed in bent. Je wordt steeds meer jezelf, gelukkig maar, want er zijn al genoeg anderen.


De drie stappen:

  1. Je brengt jouw unieke TALENTEN in kaart. Je krijgt helder zicht op deze Talenten en hoe zij afzonderlijk en in samenhang tot elkaar jou ondersteunen en versterken. Een feest van herkenning om van hieruit bezield richting te kunnen gaan geven aan eigen (werk) leven.
  2. Nu ga je, met je Talenten, REGIE en verantwoordelijkheid nemen om je eigen weg te durven gaan.
  3. Wanneer je Talent en Regie hebt weten te combineren is een basis gelegd om tot je CREATIE te komen. Je gaat een concreet en helder beeld vormen van de te creëren werkelijkheid.  een nieuwe wereld ligt voor je open…………..

Meer weten?

Neem dan contact met mij op

Contact

 
Top